ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έντυπα Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Για Δείγμα Κανόνων Λειτουργίας (Καταστατικό) Ταμείου παρακαλώ όπως το ζητήσετε από τον κ. Ανδρέα Καλλή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: akalli@sid.mlsi.gov.cy
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων