Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υλοποιεί, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Σχέδια Επιχορήγησης τα οποία απευθύνονται στις οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες, ώστε αυτές να είναι σε θέση να προβαίνουν στη διοργάνωση προγραμμάτων για τα μέλη τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εν λόγω Σχέδια είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Σχέδια Κοινωνικών Παροχών:


Επαγγελματική Κατάρτιση και Απασχόληση

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Back to Top