Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσφέρει, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, επιδόματα και κοινωνικές παροχές σε άτομα με αναπηρίες.

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις παροχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσον αφορά τα Άτομα με Αναπηρίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων στους πιο κάτω συνδέσμους:

Σχέδια Κοινωνικών Παροχών:


Επαγγελματική Κατάρτιση και Απασχόληση

Σχετικές Ανακοινώσεις:

Back to Top