Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ), στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών και της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει ότι μέσω της Κυβερνητικής Πύλης «ΑΡΙΑΔΝΗ» προσφέρονται ήδη οι πιο κάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

    (α) Κατάσταση ασφαλιστικού λογαριασμού για όλα τα έτη
    (β) Κατάσταση ασφαλιστικού λογαριασμού για συγκεκριμένο έτος
    (γ) Βεβαίωση για λήψη παροχής
    (δ) Προσωρινός υπολογισμός σύνταξης γήρατος (προγνωστικό)

Οι καταστάσεις / βεβαιώσεις που εκτυπώνονται για τα α, β και γ πιο πάνω μπορούν να χρησιμοποιούνται και για επίσημη χρήση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, πριν χρησιμοποιήσουν τις πιο πάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πρώτη φορά, να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης στην Πύλη: www.gov.cy.

Go to top of page