Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Πρόοδος Αιτημάτων» οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πρόοδο των αιτήσεων που υπέβαλαν σε διάφορα Τμήματα / Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως για Βοηθήματα, Επιδόματα, Συντάξεις και Πληρωμή λόγω Πλεονασμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, πριν χρησιμοποιήσουν τις πιο πάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πρώτη φορά, να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης στην Πύλη: www.gov.cy.

Επιδόματα που περιλαμβάνονται ανά Υπηρεσία.pdf

Go to top of page