Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα και με την αρχική εξαγγελία, η παραλαβή έντυπων αιτήσεων τερματίζεται την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022.

Μετά από την πιο πάνω ημερομηνία καμία έντυπη αίτηση για επίδομα ασθενείας δεν θα παραλαμβάνεται και δεν θα μπορεί να εξεταστεί.

Όλες οι αιτήσεις για το Επίδομα Ασθενείας χρειάζεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά για να γίνονται δεκτές.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιδόματος ασθενείας είναι απαραίτητο οι ασφαλισμένοι να έχουν προηγουμένως δημιουργήσει προφίλ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα CyLogin και να έχουν ταυτοποιηθεί.

Χρήσιμες Συνδέσεις:
  1. Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθενείας
  2. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα CyLogin
  3. Οδηγίες ταυτοποίησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα CyLogin

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΗ.pdf
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.pdf