Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Εφάπαξ Εξαμηνιαίο Τιμητικό Επίδομα για Αιχμάλωτους, Μη Στρατεύσιμους/Άμαχους και Παθόντες Ανάπηρους Πολέμου (στρατιώτες / έφεδρους) κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974 στους οποίους καταβάλλεται μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο η καταβολή εξαμηνιαίου εφάπαξ τιμητικού επιδόματος στους Αιχμαλώτους, Μη στρατεύσιμους / άμαχους και Παθόντες Ανάπηρους, ως στρατιώτες/έφεδροι, της τουρκικής εισβολής του 1974 στους οποίους καταβάλλεται ήδη μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στους δικαιούχους θα παραχωρείται εξαμηνιαίως εφάπαξ τιμητικό επίδομα ύψους €1.000, ως αναγνώριση και ανταπόδοση εκ μέρους της πολιτείας μέρους της ανεκτίμητης προσφοράς τους κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Κατ΄ εξαίρεση, για το 2022 θα καταβληθεί στους δικαιούχους μαζί με την μηνιαία πληρωμή Τιμητικού Επιδόματος για τον Ιούλιο και εφάπαξ τιμητικό επίδομα ύψους €2.000, σε μια συνολική δόση.

Σημειώνεται ότι, δεν χρειάζονται οποιεσδήποτε ενέργειες από μέρους των δικαιούχων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
14 Ιουλίου 2022

Καταβολή εξαμηνιαίου εφάπαξ τιμητικού επιδόματος