Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023 και Ιανουαρίου 2023 – Μαΐου 2023 (για τα Ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων)

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει και φέτος την υλοποίηση του Έκτακτου Σχεδίου Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023 και Ιανουαρίου 2023 – Μαΐου 2023 (για τα Ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων).

Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους εργαζόμενους των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Το Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2022 – Μαρτίου 2023 και Ιανουαρίου 2023 – Μαΐου 2023 (για τα Ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων) θα εφαρμοστεί για δύο περιόδους, ήτοι από την 1η Νοεμβρίου 2022 μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 και από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι την 31η Μαΐου 2023 (για τα ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων).

Σύμφωνα με το πιο πάνω Σχέδιο που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, εάν Ξενοδοχειακές Μονάδες επιλέξουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και κατά την περίοδο που συνήθιζαν να αναστέλλουν τις εργασίες τους τα προηγούμενα χρόνια, τότε το επίδομα ανεργίας, που κανονικά θα παρεχόταν στους εργαζόμενους, θα παρέχεται στην ξενοδοχειακή μονάδα ως επίδομα κατάρτισης, ενώ η ξενοδοχειακή μονάδα θα καταβάλλει τον πλήρη μισθό στον εργαζόμενο.

Αρμόδιος Φορέας για τη διαχείριση του Σχεδίου είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ανακοινώσεις/Τελευταία νέα): www.mlsi.gov.cy/sid


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες

Go to top of page