Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ, που διεξάχθηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Μαρτίου 2022.

Το Συμβούλιο απασχόλησε η κατάσταση στην Ουκρανία. Η κα Υπουργός καταδίκασε ανεπιφύλακτα την εισβολή και δήλωσε τη στήριξη της Κύπρου και την αλληλεγγύη της στον Ουκρανικό λαό. Ανέφερε ότι η Κύπρος, θύμα η ίδια εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής του εδάφους της από την Τουρκία, κατανοεί πλήρως τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται η Ουκρανία και ο λαός της, όπως και την ανάγκη για διεθνή στήριξη και αλληλεγγύη. Επίσης, η κα Υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανθρωπιστική βοήθεια που η Κύπρος έχει αποστείλει στην Ουκρανία, στα μέτρα που έχει λάβει για τη διευκόλυνση των προσφύγων και στην πρόσβαση τους σε βασικές υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας.

Ακόμα ένα θέμα που απασχόλησε τις εργασίες του Συμβουλίου ήταν η υιοθέτηση Γενικής Προσέγγισης για την Οδηγία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, όπου η κα Αιμιλιανίδου δήλωσε τη στήριξη της Κύπρου στην Πρόταση Οδηγίας.

Κατά τη συζήτηση πολιτικής για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, η κα Υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία των Προτάσεων Οδηγιών για τη διαφάνεια αμοιβών και ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών ως σημαντικά βήματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Στην παρέμβασή της κατά τη συζήτηση πολιτικής για τη συμμετοχή των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων στην αγορά εργασίας, η κα Αιμιλιανίδου αναφέρθηκεσε στοχευμένα έργα που εφαρμόζει η Κύπρος για βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων προσώπων ηλικίας άνω των 55, στην προγραμματισμένη εισαγωγή των Ατομικών Λογαριασμών Μάθησης, που θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, και τα άτομα άνω των 55, καθώς και στη σχετική πολιτική που έχει αναπτυχθεί για την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες