Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ανοικτή πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες για Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων που διοργανώνει το Κέντρο Παραγωγικότητας

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από φυσικά πρόσωπα για να παρέχουν υπηρεσίες ως Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες στα προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων που διοργανώνει. Τα προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή, δηλαδή χωρίς καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους οποιαδήποτε στιγμή.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο υποβολής ενδιαφέροντος, τα θεματικά αντικείμενα και τις πρόνοιες της πρόσκλησης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ.

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
26 Μαΐου 2022Αναζήτηση Εκπαιδευτών για Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων