Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Δήλωση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την ευκαιρία της έναρξης του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023

Η σημερινή επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023 είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη και για την Κύπρο, που ως κράτος μέλος βασίζει την ανάπτυξη της οικονομίας του και την συνοχή της κοινωνίας του στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του. Η προώθηση των πράσινων και των ψηφιακών δεξιοτήτων, που αποτελεί βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Έτους, είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου μέσα από την εξειδίκευση και την επανειδίκευση εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ήδη επεξεργαστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023, το οποίο θα κατατεθεί προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και θα ξεκινήσει να υλοποιείται άμεσα.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητη για την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, και η Κύπρος θα αξιοποιήσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά όλες τις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023.

Επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023

Go to top of page