Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Tα μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές μεταλλάξεις, τοξικές επιδράσεις στην αναπαραγωγή, αλλεργίες ή άλλες δυσμενείς επιδράσεις στους ανθρώπους. Υπάρχει ευρεία χρήση των προϊόντων αυτών, αφού το 12% των Ευρωπαίων και το 24% των νέων (18-35 ετών) έχει κάποιου είδους τατουάζ, ενώ το 3-20% του πληθυσμού έχει υποβληθεί σε μόνιμο μακιγιάζ. Σημειώνεται ότι για το 68% των ατόμων με τατουάζ αναφέρονται δερματικά προβλήματα.

Από τις 4.1.2022 μπαίνει σε ισχύ ο νέος περιορισμός που απαγορεύει τη χρήση καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων, τοξικών για την αναπαραγωγή, αλλεργιογόνων, διαβρωτικών ή ερεθιστικών για τους οφθαλμούς χημικών ουσιών σε βαφές τατουάζ και σε προϊόντα μόνιμου μακιγιάζ. Ο περιορισμός αυτός περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (αρ. 1907/2006/EK), για τον οποίο αρμοδιότητα έχει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα, από τις 4.1.2022 τα σκευάσματα (χημικά μείγματα) που προορίζονται για εφαρμογές δερματοστιξίας δεν πρέπει να περιέχουν:

(α) χημικές ουσίες με την προαναφερόμενη ταξινόμηση,

(β) χημικές ουσίες που απαγορεύεται ή περιορίζεται η χρήση τους με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα καλλυντικά (1223/2009/ΕΚ), και

(γ) συγκεκριμένες βαφές, μέταλλα και Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες, όπως καθορίζεται σε παράρτημα του περιορισμού.

Μετά τις 4.1.2023 απαγορεύεται επίσης η χρήση των βαφών Pigment Blue και Pigment Green στα εν λόγω προϊόντα.

Επιπρόσθετα, σε όλα τα χημικά μείγματα που προορίζονται για δερματοστιξία θα πρέπει να αναγράφεται η δήλωση «Μείγμα για χρήση σε τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ», ο μοναδικός αριθμός αναφοράς παρτίδας, κατάλογος με τα συστατικά και, εάν εφαρμόζεται, οι δηλώσεις «Περιέχει Νικέλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις», «Περιέχει Χρώμιο(VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.

Περισσότερες πληροφορίες στην ελληνική σχετικά με την επικινδυνότητα των εν λόγω προϊόντων είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/el/hot-topics/tattoo-inks