Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- 20/5/2022

Στις 20 Μαΐου 2022, τιμάται διεθνώς το επάγγελμα του στελέχους ανθρώπινου δυναμικού και η σημαντική συνεισφορά του προς το ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις. Η ημέρα αυτή συμπίπτει με την περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει τόσο η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού όσο και η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Όλα αυτά αναπόφευκτα δημιουργούν πολλές και συνεπακόλουθες προκλήσεις για το ανθρώπινο δυναμικό. Κεντρικό θέμα για τα έτη 2021 και 2022 είναι «Το ανθρώπινο δυναμικό διαμορφώνει το νέο μέλλον». Οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για να επέλθουν αλλαγές με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής ζωής του τόπου.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ), ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος βραχίονας του Κράτους για τα θέματα της εργασίας και απασχόλησης, συνεργάζεται στενά με τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της εφαρμογής των νόμων του Κράτους και των πολιτικών της Κυβέρνησης.

Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη προσφορά των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι βοηθούν να ξεπεραστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις και να υπάρξει προσαρμογή σε νέους τρόπους και συνθήκες εργασίας. Διαμορφώνουν εργασιακές πρακτικές προστατεύοντας και παράλληλα ενισχύοντας τις γνώσεις, και δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Διασφαλίζουν την ισότητα στον χώρο εργασίας, δημιουργώντας παράλληλα ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον. Ενδυναμώνουν το εργατικό δυναμικό, δημιουργούν ηγέτες και επομένως συμβάλλουν στη διαμόρφωση του νέου μέλλοντος.

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Ανθρώπινου Δυναμικού, το ΥΕΚΑ εκφράζει ευχαριστίες προς όλα τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού που συνεργάζονται και συμπορεύονται μαζί του για τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο του εργατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων του τόπου.

#InternationalHRday

Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινου Δυναμικού (20 Μαΐου 2022)