Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


26/5/2023

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταβαίνει στο Πόρτο για το Κοινωνικό Φόρουμ 2023

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννης Παναγιώτου θα συμμετάσχει στο Κοινωνικό Φόρουμ του Πόρτο που θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Μαΐου, όπου τα κυριότερα θέματα θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο.

Στο φόρουμ θα συμμετάσχουν υπουργοί αρμόδιοι για την απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηγέτες ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι και η κοινωνία των πολιτών.

Στόχοι του Κοινωνικού Φόρουμ του Πόρτο:
  • Η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, το οποίο αποσκοπεί στο να αναδείξει ότι η δια βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης για την κάλυψη των σημερινών απαιτήσεων και των αυριανών θέσεων εργασίας είναι κεντρικής σημασίας για όλες τις πολιτικές των κρατών μελών,
  • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές όσον αφορά στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,
  • Η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των εταίρων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων,
  • Η εμβάθυνση της συζήτησης για την κοινωνική διάσταση στο μέλλον της Ευρώπης,
  • Η συζήτηση για την κοινωνική κατάσταση της ΕΕ με τον εντοπισμό κινδύνων, προκλήσεων και προτεραιοτήτων.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
26/5/2023

Συμμετοχή του Υπουργού στο Κοινωνικό Φόρουμ 2023

Go to top of page