Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Λάβετε μέρος στα νέα δωρεάν Βιωματικά Εργαστήρια του Europass Κύπρου
και μπείτε στην κλήρωση για 5 smart watches


Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου, διοργανώνει δωρεάν βιωματικά εργαστήρια διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, ανοικτά προς κάθε ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, σύμβουλοι, εξειδικευμένοι/ες σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, θα σας δώσουν κατευθυντήριες γραμμές για:
  • Τη δημιουργία ενός αξιόλογου Βιογραφικού Σημειώματος στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος Europass
  • Τη σύνταξη μίας ολοκληρωμένης Συνοδευτικής Επιστολής
  • Τους διάφορους τρόπους αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας, και
  • Μία πετυχημένη Συνέντευξη Εργασίας, μέσω ασκήσεων προσομοίωσης.

Δωρεάν Βιωματικά Εργαστήρια από το Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου

Go to top of page