Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

24 Μαΐου 2022

Ζητείται η υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο στην Επαρχία Λευκωσίας, με συνολικό εμβαδό 500 τ.μ. με απόκλιση ±10%, και χώρους στάθμευσης, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Γραφείου του Εφόρου Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος, να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λεωφόρο Λόρδου Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ., Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε όπως αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22401897 και 22401833, ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ahadjinicolaou@treasury.gov.cy και canastasiou@mlsi.gov.cy.

Για μελέτη και πληροφόρηση πριν την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτονται τα πιο κάτω έγγραφα:

1- Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος (Αναλυτική).pdf
2- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.pdf
3- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.pdf
4- Πρότυπο Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο.pdf

Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Κτιρίου