Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες τη διαδικασία αγοράς πέντε κτηρίων από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς χρησιμοποίησης τους ως κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με σοβαρές αναπηρίες.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη σύσταση τετραμελούς επιτροπής Γενικών Διευθυντών που θα οριστικοποιήσει και θα λάβει την τελική απόφαση για τα πέντε κτήρια που θα επιλεγούν για αγορά, της αξίας αγοράς τους και των όρων συμφωνίας της αγοράς.

Η αγορά των πέντε κατοικιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και η δαπάνη ύψους €2,4 εκ. χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τόσο η αγορά των κατοικιών όσο και η λειτουργία προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης αποτελούν δράσεις για την υλοποίηση της πολιτικής της Κυβέρνησης για υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες να διαβιούν ενσωματωμένα μέσα στην κοινότητα και να μην περιθωριοποιούνται/ιδρυματοποιούνται, όπως περιλαμβάνονται και στην Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 αλλά και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη λειτουργήσει, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά το 2020 και το 2021 έντεκα κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης παγκύπρια για 45 άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό και οπτική αναπηρία.

Οι κατοικίες αποτελούν τα σπίτια των ατόμων αυτών, τα οποία συγκατοικούν σε μικρές ομάδες 2-5 ατόμων με πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες φροντίδας, προσωπικής βοήθειας, εκπαίδευσης, συνοδείας, στήριξης στην επικοινωνία, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης.

Η δαπάνη για το έργο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ανήλθε σε €2,8 εκ. μέχρι το 2020 και προϋπολογίστηκαν ακόμα €20 εκ. για την περίοδο 2021-2027.

Go to top of page