Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, υπογράφηκε χθες μεταξύ του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και της Κοινοπραξίας Infocredit Group Ltd / Infocredit SPV Ltd, Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Κέντρου Επικοινωνίας.

Το Κέντρο Επικοινωνίας θα ενεργεί ως ενιαίο σημείο παροχής πληροφόρησης και εξυπηρέτησης για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η λειτουργία του Κέντρου Επικοινωνίας αναμένεται να ξεκινήσει εντός Νοεμβρίου του 2022. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ανακοινώσει σε επόμενο στάδιο τον τηλεφωνικό αριθμό με τον οποίο θα μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες. Το Κέντρο Επικοινωνίας θα είναι στη διάθεση των πολιτών καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
28 Ιουλίου 2022

Υπογραφή Σύμβασης Κέντρου Επικοινωνίας για το ΥΕΚΑ