Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τον περί Προστασίας των Μισθών (Τροποποιητικό) Νόμο και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκτελών χρέη Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το Νομοσχέδιο, το οποίο ετοιμάστηκε μετά από οδηγίες της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, στοχεύει στην ισχυροποίηση του πλέγματος προστασίας ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικά το βασικό δικαίωμα του μισθού των εργαζομένων.

Βασικότερη και εξαιρετικά σημαντική καινοτομία είναι η θέσπιση νομικής υποχρέωσης του εργοδότη για καταβολή του μισθού σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του εργοδοτούμενου. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου και τεκμηρίωσης τόσο της εξαρτημένης σχέσης εργασίας όσο και της καταβολής και του ύψους του μισθού που έχει καταβληθεί. Μοναδική εξαίρεση αφορά περιπτώσεις όπου βάσει συλλογικής σύμβασης η συχνότητα πληρωμής γίνεται εβδομαδιαία στον χώρο εργασίας.

Επιπρόσθετα, εισάγεται υποχρέωση όπως συμφωνείται γραπτώς μεταξύ των εμπλεκομένων μερών οποιαδήποτε αποκοπή μισθού εργαζομένου και η υποχρέωση του εργοδότη για έκδοση και ενημέρωση του εργοδοτούμενου για μηνιαία/εβδομαδιαία κατάσταση μισθοδοσίας (payslip), καθώς και η δυνατότητα καταδίκης διευθυντών και άλλων αξιωματούχων της εταιρείας για τις εν λόγω παραβάσεις.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
27 Μαΐου 2022

Go to top of page