Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Μήνυμα Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά

Η ανάπτυξη της οικονομίας και η συνοχή της κοινωνίας περνούν μέσα από την εργασία που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων και η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων είναι αποτέλεσμα κοινωνικών αγώνων. Τα σύγχρονα κράτη υιοθετούν κανόνες και οι κοινωνικοί εταίροι καταλήγουν σε συμφωνίες που διασφαλίζουν την εργατική ειρήνη και δημιουργούν προοπτικές ευημερίας για τους πολίτες.

Η Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί ετήσια υπόμνηση για τη σημασία που η Πολιτεία, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργοδοτικές οργανώσεις οφείλουν να αποδίδουν στην εργασία ως κοινό σημείο αναφοράς που παράγει και δημιουργεί προστιθέμενη αξία, η οποία πρέπει να κατανέμεται δίκαια και ουσιαστικά.

Οι σύγχρονες προκλήσεις για το περιβάλλον εργασίας είναι μεγάλες και η κατάλληλη αντιμετώπισή τους θα επιτρέψει την οικοδόμηση ενός μέλλοντος που θα αντανακλά την ελπίδα για καλύτερες συνθήκες, για ασφάλεια και αξιοπρέπεια, για ισότητα και αλληλεγγύη, για αξιοποίηση της τεχνολογίας και για συμφιλίωση της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής.

Παράλληλα, η επένδυση της Πολιτείας στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων μέσα από την επαγγελματική μάθηση είναι απαραίτητη για τη διαρκή αναβάθμιση και ενίσχυση των εργαζομένων ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν την προοπτική τους.

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, χαιρετίζουμε την επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς και ανταποκρινόμαστε στο καθήκον της διαφύλαξης των εργατικών δικαιωμάτων για το παρόν και το μέλλον της εργασίας.

Μήνυμα Υπουργού Εργασίας για την Εργατική Πρωτομαγιά

Go to top of page