Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι άρχισε από σήμερα η καταβολή Εφάπαξ Χορηγίας ύψους €1.000 σε αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα και επιχειρήσεις (εργοδότες) που συμμετείχαν σε Ειδικά Σχέδια που υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 κατά τα έτη 2020 και 2021 και ανήκουν στις ακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες:

(α) Φωτογράφοι
(β) Οδηγοί Ταξί
(γ) Πλανοδιοπώλες
(δ) Ξεναγοί

Επισημαίνεται ότι πραγματοποιείται από την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022, η καταβολή Εφάπαξ Χορηγίας σε ξενοδοχοϋπαλλήλους που κατά τα έτη 2020 και 2021, λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, εργάστηκαν σε ξενοδοχεία για τέτοιο χρονικό διάστημα, ώστε να μην πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας για παροχή επιδόματος ανεργίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
21 Μαρτίου 2022