Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Η 1η Μαΐου αποτελεί ορόσημο για τους αγώνες όλων των εργαζομένων και για τις διεκδικήσεις τους όσον αφορά τα βασικά τους εργασιακά δικαιώματα, όπως είναι η αξιοπρεπής εργασία, η πρόοδος και η ευημερία. Η Εργατική Πρωτομαγιά συμβολίζει τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνία χωρίς διακρίσεις.

Ως Κυβέρνηση δίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και προς τούτο έχουμε εφαρμόσει και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε στοχευμένες πολιτικές.

Ταυτόχρονα, η ίδρυση και θεσμοθέτηση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, καθώς και η εφαρμογή και αξιοποίηση προηγμένων μηχανογραφικών συστημάτων, έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες παρέμβασης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την επιθεώρηση της εργασίας με στόχο την εφαρμογή των νομοθεσιών και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε θέσει ως στόχο την υλοποίηση και εφαρμογή σημαντικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένης της εφαρμογής του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, την καθιέρωση Γονικής Άδειας μετ’ απολαβών, τη ρύθμιση της Τηλεργασίας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την ψηφιοποίηση των αιτήσεων για όλα τα επιδόματα και παροχές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η προσήλωσή μας στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και προς πάταξη της αδήλωτης απασχόλησης ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν της θεσμικής προστασίας που δικαιούνται, είναι μόνο το ένα μέρος της πολιτικής μας προς επίτευξη του ευρύτερου στόχου που είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης για την υλοποίηση του οράματος μιας δίκαιης, παραγωγικής και ευημερούσας κοινωνίας και την προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος της εργασίας.

Τιμούμε τους εργαζόμενους και θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε τα δικαιώματά τους.

Καλή Πρωτομαγιά!