Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Επικίνδυνες Χημικές ουσίες σε Παιχνίδια
που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά
(ΚΧΠΑΥ/41)

  Στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε σε εκστρατεία ελέγχου προϊόντων από πλαστικό που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας λήφθηκαν 8 δείγματα παιχνιδιών για έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε Φθαλικούς Εστέρες.

  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  2/12/2022

  Σχετική Ανακοίνωση.pdf

  Παιχνίδια που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

  Go to top of page