Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορούν το κοινό ότι οι προκρατήσεις θέσεων για τους δικαιούχους στα ξενοδοχεία που λαμβάνουν μέρος στο Σχέδιο, θα γίνονται από το ταξιδιωτικό γραφείο Top Kinisis Travel Public Ltd.

Το εν λόγω γραφείο θα ενημερώνει έγκαιρα τους δικαιούχους σχετικά με τις λεπτομέρειες της κράτησης τους κατά σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ημερομηνία για την οποία έχουν εγκριθεί.

Σε περίπτωση όμως που το κοινό επιθυμεί για οποιοδήποτε λόγο να επικοινωνήσει με το ταξιδιωτικό γραφείο, μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 22 713760.

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
17 Ιουνίου 2022