Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνουν τους αιτητές επιδόματος ασθενείας που αιτούνται για το επίδομα λόγω θετικού κρούσματος COVID-19, ότι για να εξεταστεί η αίτηση τους είναι απαραίτητο να υποβάλουν πιστοποιητικό ασθενείας από τον προσωπικό τους ιατρό που να αναφέρει την έναρξη και λήξη της ασθενείας τους και ΟΧΙ το μήνυμα που έλαβαν για το θετικό τεστ, ούτε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Νόσησης COVID (safepass).

Στις περιπτώσεις που ήδη έχει υποβληθεί η αίτηση χωρίς το ορθό ιατρικό πιστοποιητικό, παρακαλούνται οι αιτητές να το αποστείλουν, μαζί με τα στοιχεία τους και τον αριθμό αναφοράς της αίτησης τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sickness@sid.mlsi.gov.cy

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
21 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοίνωση ΥΚΑ αναφορικά με το επίδομα ασθενείας λόγω COVID-19