Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


10 Ιουλίου 2024

Δήλωση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

κ. Γιάννη Παναγιώτου

Συνάντηση Υπουργού Εργασίας με εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις

για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία


Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με τις εργοδοτικές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΟΣΕΟΚ και ΣΕΚ, ΠΕΟ, και ΔΕΟΚ, όπου παρουσιάστηκε το πλαίσιο της μεσολαβητικής πρότασης του Υπουργείου Εργασίας για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία, που εκκρεμεί από το 2022.

Η προσέγγιση του Υπουργείου Εργασίας ανταποκρίνεται στην ανάγκη για την επίτευξη συμφωνίας που να διασφαλίζει την ομαλότητα και την σταθερότητα για την υλοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών της οικονομίας, με ορίζοντα την επόμενη τετραετία μέχρι το τέλος του 2027.

Οι προτεινόμενες βελτιώσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις δυνατότητες των δύο πλευρών ισορροπημένα και ορθολογικά, έτσι ώστε να μπορούν να συμφωνηθούν, να εφαρμοστούν και να επενεργήσουν θετικά.

Επιπρόσθετα, το πλαίσιο που παρουσιάστηκε περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την καλύτερη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στην οικοδομική βιομηχανία, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, και ιδιαίτερα για την διόρθωση της σημαντικής απόκλισης μεταξύ των μισθών που προνοούνται από την νομοθεσία και συμφωνούνται στην συλλογική σύμβαση με τους μισθούς που καταβάλλονται προς τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι θέσεις των δύο πλευρών είναι σεβαστές και οι διαφορετικές αναλύσεις είναι κατανοητές. Όμως το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την επίδειξη της υπευθυνότητας που διαχρονικά χαρακτηρίζει τους κοινωνικούς εταίρους, η οποία στην παρούσα συγκυρία είναι απαραίτητη και αναμένω ότι κατά τις επόμενες ημέρες θα επιβεβαιωθεί μέσα από την εποικοδομητική στάση που θα επιδείξουν.

Αισιοδοξώ ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία, και αυτή θα είναι μια σημαντική θετική εξέλιξη για όλους.

Συνάντηση Υπουργού Εργασίας με εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία Συνάντηση Υπουργού Εργασίας με εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία

Go to top of page