Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! !

Την Παρασκευή 04/11/2022 μεταξύ των ωρών 17:00 και 19:00 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιδόματος ασθενείας, ανεργίας και μητρότητας δεν θα είναι διαθέσιμη, λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.

ATTENTION ! ! !

Οn Friday 04/11/2022 from 17:00 until 19:00, the online submission of the application for sickness benefit , unemployment benefit and maternity allowance will not be available due to scheduled upgrades. We apologise for any inconvenience.

Ολιγόωρη διακοπή στην Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων

Go to top of page