Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


1. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση της διαμονής και διατροφής συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα και των εξαρτωμένων τους σε ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας.

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχορήγηση θα παρέχεται σε:

  • δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (που λαμβάνουν τη μικρή επιταγή),
  • Χαμηλοσυνταξιούχους που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
  • συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα μέχρι €15.500 για μονήρεις και
  • συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα μέχρι €20.000 για οικογένειες
καθώς και σε εξαρτώμενα τους πρόσωπα, όπως αυτά καθορίζονται στο Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.

Οι δικαιούχοι του Σχεδίου που περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες θα πρέπει απαραίτητα να είναι μόνιμα διαμένοντες στο νησί.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν όλοι οι συνταξιούχοι που παρουσιάζονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω, νοουμένου ότι δεν διαμένουν στις περιοχές των Ορεινών Θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας αντίστοιχα.

4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 1.6.2022 μέχρι 31.7.2022 και από 1.9.2022 μέχρι 31.10.2022 και η επιχορήγηση θα παρέχεται για περίοδο μέχρι και τρεις (3) διανυκτερεύσεις από Παρασκευή έως Δευτέρα και από Τρίτη έως Παρασκευή.

5. ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε πενήντα ευρώ (€50) ημερησίως κατά άτομο και καλύπτει διαμονή και πλήρη διατροφή.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι δηλώσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβάλλονται, από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, δεόντως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες,
  • στην ηλεκτρονική διεύθυνση incoming@orthodoxou.com.cy ή
  • με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 24841001 ή
  • στα γραφεία του ταξιδιωτικού γραφείου ORTHODOXOU TRAVEL στη διεύθυνση Ηνωμένων Εθνών Αρ.44, 6042, Λάρνακα.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 24841108

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας καθόσον αφορά τη συμμετοχή στο Σχέδιο και την επιλογή ξενοδοχείου προτίμησης. Το Σχέδιο τερματίζεται με την εξάντληση του ποσού που έχει αποφασιστεί για την εφαρμογή του, χωρίς οποιαδήποτε προσωπική ενημέρωση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2022.pdf

Go to top of page