Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! !

Το Σύστημα Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα είναι διαθέσιμο την Πέμπτη 16/06/2022 από τις 14:30 μέχρι τις 15:00 λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.

ATTENTION ! ! !

The Contributions Online Payment System of the Social Insurance Services will not be available on Thursday 16/06/2022 from 14:30 until 15:00 due to scheduled upgrades. We apologise for any inconvenience.

Ολιγόλεπτη διακοπή στο Σύστημα Πληρωμής Εισφορών (SISnet)