Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο, έτυχε ενημέρωσης για την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε σχέση με την Οδηγία για τον καθορισμό επαρκών κατώτατων μισθών στην ΕΕ. Επόμενο βήμα αποτελεί η επίσημη υιοθέτηση της πολιτικής συμφωνίας από τα δύο θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλωσορίζει την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων και τονίζει ότι πρόκειται για μια άκρως σημαντική εξέλιξη, ιδιαίτερα για τη χώρα μας όπου βρισκόμαστε στα τελικά στάδια της εισαγωγής εθνικού θεσμοθετημένου κατώτατου μισθού, κάτι που αποτέλεσε προτεραιότητα της παρούσας Κυβέρνησης και της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, η οποία δυστυχώς έφυγε πρόωρα προτού ολοκληρωθεί αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση.

Την Κύπρο στο Συμβούλιο εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων για την Οδηγία για Επαρκείς Κατώτατους Μισθούς στην ΕΕ