Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
ΚΧΠΑΥ/40

Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, έχουν εντοπισθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Πλαστικές παντόφλες επωνυμίας «R-Island» με κωδικό Χ22041. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.


2. Πλαστικές παντόφλες επωνυμίας «Despicable me» με κωδικό 5400532038116. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.

3. Πλαστικό σκοινάκι επωνυμίας «ΟΧ» με κωδικό 7057320880273. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Επίσης περιέχει μεγάλη ποσότητα χλωριωμένων παραφινών μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες παραμένουν στο περιβάλλον και είναι τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς και την ανθρώπινη ζωή.

  4. Υγραντήρας επωνυμίας «Luftfukter med LED-lys» με κωδικό SM101188. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Επίσης περιέχει υπερβολική ποσότητα χλωριωμένων παραφινών μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες παραμένουν στο περιβάλλον και είναι τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς και την ανθρώπινη ζωή.  5. Σκουλαρίκια επωνυμίας «Mari made» με κωδικό AU20. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα.

  6. Μενταγιόν επωνυμίας «Mari made» με κωδικό ΚA14. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα.  7. Σκουλαρίκια επωνυμίας «COCOA TREE» με κωδικό 218868. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά.  8. Σκουλαρίκια άγνωστης επωνυμίας. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά.  9. Σκουλαρίκια επωνυμίας «Crystal Jewelry». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά.  10. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «GIRL FASHION» με κωδικό 1804. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.  11. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «midex» με κωδικό BB258155/PP005-A. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.  12. Σετ παιχνιδιού (τόξο) επωνυμίας «Police Super Power» με κωδικό G322-220. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.

   13. Ηλεκτρική παγίδα εντόμων επωνυμίας «USB Vacuum Insects Trap Catcher» με κωδικό SM100174. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Επίσης περιέχει υπερβολική ποσότητα χλωριωμένων παραφινών μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες παραμένουν στο περιβάλλον και είναι τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς και την ανθρώπινη ζωή.   Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX:

   http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

   Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσουν σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.


   ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
   14/11/.2022

   Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

   Go to top of page