Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! !

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ασθενείας δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 16/06/2022 από τις 14:30 μέχρι τις 15:00 λόγω αναβάθμισης του μηχανογραφημένου συστήματος. Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.

ATTENTION ! ! !

The Social Insurance Services inform the public that the online application of the sickness benefit will not be available on Thursday 16/06/2022 from 14:30 until 15:00 due to an upgrade of the computerized system. We apologise for any inconvenience.

Ολιγόλεπτη διακοπή στην υποβολή αίτησης ασθενείας