Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! !

Το Σύστημα Πληρωμής Εισφορών μέσω διαδικτύου των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα είναι διαθέσιμο την Τετάρτη 07/09/2022 από τις 15:30 μέχρι τις 17:30 λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.
ATTENTION ! ! !

The Contributions Online Payment System of the Social Insurance Services will not be available on Wednesday 07/09/2022 from 15:30 until 17:30 due to scheduled upgrades.

We apologise for any inconvenience.

Δίωρη διακοπή στο Σύστημα Πληρωμής Εισφορών (SISnet)

Go to top of page