Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΘΕΡΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 31η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Αναφορικά με την υλοποίηση του υπό αναφορά Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας κατά την περίοδο από 1η Ιουνίου 2022 έως 31η Ιουλίου 2022 και από 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως 31η Οκτωβρίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι από τις 3.553 αιτήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν, επωφελήθηκαν συνολικά 5.759 πρόσωπα και το ποσό δαπάνης ανήλθε σε οκτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ (€862.400).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
11 Ιανουαρίου 2023

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Go to top of page