Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας, προορίζεται για τη Μονάδα Αναλογιστικών Μελετών.

Περισσότερες πληροφορίες για την θέση και ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα στην Ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας www.psc.goc.cy.

Oι Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.goc.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας ( Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy) , μέχρι την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.


Θέση Αναλογιστή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων