ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενημερωτικό Υλικό


Ενημερωτικό Δελτίο Έργου "Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας"- Μάρτιος 2014

Έντυπο Γενικής Ενημέρωσης- Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας

Οδηγός του Πολίτη

Ενημερωτικός Οδηγός για Σχέδια Κοινωνικών Παροχών

Οδηγός Αξιολογητικού Μηχανισμού

Ενημερωτικός Οδηγός για τα Σχέδια Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Νόμο της "Ποσόστωσης"

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τη Σύμβαση του ΟΗΕ

Αφίσα Έργου "Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας"


_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες