Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρίες για Απόκτηση Αυτοκινήτου
Δικαιούχοι: Άτομα ηλικίας 18-70 ετών με αναπηρία εκ γενετής ή λόγω μεταγενέστερου γεγονότος, όπως αυτό θα αξιολογείται και πιστοποιείται από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας και οι αναπηρίες τους συνίστανται σε:


    · ακρωτηριασμό ή σοβαρή αδυναμία των άνω ή/και κάτω άκρων που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία με αποτέλεσμα το άτομο με αναπηρία να έχει μόνιμο βαθμό αναπηρίας πέραν του τριάντα εννέα τοις εκατόν (39%), ή

    · περιορισμό της οξύτητας της οράσεως των δυο οφθαλμών, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει στον καλύτερο οφθαλμό έστω και με διορθωτικούς φακούς τα 6/60,


Παροχή:

    · Χορηγία η οποία ανέρχεται σε (α) €3.500 ή (β) €4.500 στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα για τη διακίνησή τους, και είναι λήπτες του Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας ή/και Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά/Τετραπληγικά Άτομα (γ) €9.000 στις περιπτώσεις ατόμων που λαμβάνουν Επίδομα Φροντίδας σε Άτομα με Παραπληγία ή Τετραπληγία και προχωρήσουν στην αγορά κατάλληλου διασκευασμένου αυτοκινήτου για να εισέρχονται και να επιβαίνουν εντός του οχήματος καθήμενοι στο τροχοκάθισμα.

    · Απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής και κυκλοφορίας του αυτοκινήτουΣχετικά Αρχεία:

20200311_ΤΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΥΩΝ ΑΑ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 15,39Kb)
04022021_ΑΑ Ανακοίνωση για εξέταση δικαιολογητικών πληρωμής.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 50,91Kb)
μεταφορών για επιχορήγηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.doc 20211012_ΑΑ Ανακοίνωση για σχέδιο Υπ. μεταφορών για επιχορήγηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.doc
Το αρχείο μεταφορών για επιχορήγηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.doc (Μέγεθος: 29,58Kb)
1_ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-3.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 189,2Kb)
2_Έντυπο Αίτησης για παροχή αυτοκινήτου.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 171,35Kb)
3_Σχεδιο ΑΑ_Οδηγίες για πληρωμή.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 39,78Kb)
4_Αναφορά Θεράποντα Ιατρού.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 173,9Kb)
5_Αναφορά Θεράποντα Αποκατάστασης.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 213,16Kb)
6_Έντυπο Γενικών Πληροφοριών.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 202,45Kb)
7_Υπεύθυνη Δήλωση.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 159,62Kb)

ΤΚΕΑΑ 10/2022

Προσωπικά Δεδομένα

Smoke free Cyprus

Ergani

Απογραφή πληθυσμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου
και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας  Λεμεσού

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ΚΑΑ Λευκωσίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 09/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 11/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 12/2022

TKEAA 15/22

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας