Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ


Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την αγορά πέντε (5) κτηρίων για χρήση τους ως κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πώληση ενός ή περισσοτέρων κτηρίων. Η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 30.9.2022.

Η παρούσα πρόσκληση διενεργείται στα πλαίσια της πολιτικής του Κράτους για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες να διαβιούν ενσωματωμένα μέσα στην κοινότητα, σε ίση βάση με τους άλλους πολίτες και στη βάση των ατομικών επιλογών και προτιμήσεων τους για τον τρόπο και τις συνθήκες διαβίωσής τους και του δικαιώματος τους για πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης στη διαβίωση, σύμφωνα με τις αρχές και αξίες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Η αγορά των πέντε κτηρίων θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες της παρούσας πρόσκλησης και τα έντυπα προς συμπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες www.mlsi.gov.cy/dsid καθώς και σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Υποδοχής του Τμήματος στη Λευκωσία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 67, Λατσιά, στη Λεμεσό, οδός Αποστόλου Ανδρέα 11, Hyper Tower, Μέσα Γειτονιά και στη Λάρνακα, οδός Ακροπόλεως 25 και Χανίων, Μενεού.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για 5 κτήρια.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Δήλωση Ενδιαφέροντος και Πίνακας Ελέγχου.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προκήρυξη αγοράς κτηρίων pdf.pdf


TKEAA 15/22

Προσωπικά Δεδομένα

Smoke free Cyprus

Ergani

Απογραφή πληθυσμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου
και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας  Λεμεσού

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ΚΑΑ Λευκωσίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 09/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 11/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 12/2022

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας