Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


Show details for 1η Τελετή Βράβευσης - 20/1/20151η Τελετή Βράβευσης - 20/1/2015

Show details for 2η Tελετή Bράβευσης - 28/5/20152η Tελετή Bράβευσης - 28/5/2015

Show details for 3η Τελετή Βράβευσης - 2/11/20153η Τελετή Βράβευσης - 2/11/2015

Show details for 4η Τελετή Βράβευσης - 28/11/20164η Τελετή Βράβευσης - 28/11/2016

Show details for 5η Τελετή Βράβευσης - 21/11/20175η Τελετή Βράβευσης - 21/11/2017

Show details for 6η Τελετή Βράβευσης - 29/11/20186η Τελετή Βράβευσης - 29/11/2018

Show details for 7η Τελετή Βράβευσης - 3/12/20197η Τελετή Βράβευσης - 3/12/2019

Show details for 8η Τελετή Βράβευσης - 16/12/20218η Τελετή Βράβευσης - 16/12/2021

Hide details for 9η Τελετή Βράβευσης - 15/12/20229η Τελετή Βράβευσης - 15/12/2022

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 τελετή βράβευσης των Επιχειρήσεων που πιστοποιήθηκαν το 2022 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Η βράβευση έγινε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Κυριάκο Ι. Κούσιο.
Ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, οι Εταιρίες και Οργανισμοί αιτήθηκαν και πέτυχαν την πιστοποίηση τους στο πλαίσιο του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον. Για το 2022, 12 εταιρείες πιστοποιήθηκαν, εκ των οποίων οι 6 ανανέωσαν ή αναβάθμισαν προηγούμενη πιστοποίηση τους.

Οι εταιρείες και οργανισμοί που βραβεύθηκαν στην 8η απονομή πιστοποιήσεων είναι οι ακόλουθες:

Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Αναβάθμιση)

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

ANCORIA BANK LIMITED – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

COCOON CREATIONS SERVICES LIMITED – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Ανανέωση)

LIDL CYPRUS – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Λ. ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΛΤΔ – 4 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – 11 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ανανέωση)

CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT – 6 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

SYNECTICS LIMITED - 5 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC – 1 ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ