ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
E_GNOSIS – Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ


Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ) για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία αναπτύχθηκε το 2008 από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ). Το υλικό αυτό είναι πρσβάσιμο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης του ΚΕΠΑ «e- Gnosis» και στοχεύει στην πληροφόρηση του πολίτη, του κάθε εργαζόμενου και του κάθε εργοδότη για θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, ώστε να αναπτυχθεί συνείδηση ασφάλειας, ικανότητα στοιχειώδους εκτίμησης των κινδύνων στην εργασία και απόκτησης βασικών γνώσεων στα θέματα αυτά.

Το ΨΕΥ είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση και μπορεί να αξιοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που βολεύει τον κάθε ενδιαφερόμενο. Το υλικό αυτό:

 • συνδυάζει κείμενο, εικόνα, ήχο, προσομοίωση και εκπαιδευτικές ταινίες, τα οποία εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη κατανόηση και αφομοίωση του θέματος,
 • προσφέρει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης με ασκήσεις και άλλα δοκίμια μετά από κάθε ενότητα,
 • μπορεί να αξιοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που βολεύει τον κάθε εργοδότη και εργαζόμενο,
 • είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση, και
 • είναι προσβάσιμο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης του ΚΕΠΑ «e-Gnosis» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mymim.net/egnosis/.

Για την πρόσβαση στο ΨΕΥ:

1. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Internet Explorer.
2. Θα χρειαστούν μερικά λεπτά για την εγκατάστασή του προγράμματος «Adobe Shockwave Player», στην περίπτωση που το πρόγραμμα αυτό δεν είναι ήδη εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Στο ΨΕΥ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 10 εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή
  - Βασικές Αρχές Πρόληψης
  - Εκτίμηση Κινδύνων στην Εργασία
  - Μέσα Ατομικής Προστασίας.
 • Ενότητα 2: Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων
  - Κίνδυνοι
  - Παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση των μυοσκελετικών παθήσεων
  - Μέτρα Πρόληψης
 • Ενότητα 3: Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία
  - Αιτίες πυρκαγιάς,
  - Ενεργητική πυροπροστασία
  - Πυρασφάλεια
  - Ασφαλής Χρήση Υγραερίου
 • Ενότητα 4: Κίνδυνοι από τον Ηλεκτρισμό
  - Εισαγωγή
  - Πηγές Κινδύνων
  - Μέτρα Πρόληψης
 • Ενότητα 5: Κίνδυνοι για την Υγεία
  - Χημικές Ουσίες
  - Ακτινοβολία
  - Θόρυβος
  - Θερμοκρασία
 • Ενότητα 6: Εργασία με Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
  - Κίνδυνοι
  - Οθόνες
  - Πληκτρολόγιο
  - Τραπέζι εργασίας
  - Κάθισμα εργασίας
  - Περιβάλλον
  - Καθημερινή εργασία
 • Ενότητα 7: Ασφάλεια Εργοταξίου
  - Τάξη και ευημερία στο εργοτάξιο
  - Πτώσεις από ύψος
  - Εκσκαφές
 • Ενότητα 8: Ασφάλεια Μηχανημάτων
  - Κίνδυνοι από τη χρήση μηχανημάτων
  - Μέτρα προφύλαξης
  - Εξοπλισμός κουζίνας
 • Ενότητα 9: Διακίνηση Οχημάτων και Πεζών
  - Κίνδυνοι
- Αιτίες ατυχημάτων από τη διακίνηση οχημάτων και πεζών
- Μέτρα αποτροπής ατυχημάτων από οχήματα / μηχανήματα
 • Ενότητα 10: Ασφάλεια Χώρων Εργασίας
  - Κτηριακές απαιτήσεις
  - Γλιστρήματα-παραπατήματα.

Το 2014 και το 2016 έγινε επικαιροποίηση του υλικού από το ΤΕΕ. Παράλληλα με την επικαιροποίηση του 2016, διευθετήθηκε και η δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού στα άτομα που θα μελετήσουν το ΨΕΥ, ώστε να υπάρχει τεκμηρίωση για την επιμόρφωσή τους. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια νέα βάση με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και για την έκδοση του Πιστοποιητικού ο κάθε υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 35 ερωτήσεις από τις 50, τις οποίες θα του εμφανίσει αυτόματα το σύστημα, σε διάστημα 90 λεπτών. Η επιλογή των ερωτήσεων γίνεται αυτόματα από το σύστημα με ποσόστωση 5 ερωτήσεις από κάθε μια από τις 10 υφιστάμενες θεματικές ενότητες του ΨΕΥ.ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


No documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2022
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής