Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση - 1η Ιουνίου 2017 : Ημερομηνία σταθμός στην κυκλοφορία επικίνδυνων χημικών στην αγορά
Η 1η Ιουνίου 2017 αποτελεί ημερομηνία σταθμό στα θέματα της σήμανσης χημικών προϊόντων και της κυκλοφορίας τους στην αγορά, αφού από την ημερομηνία αυτή παύει η χρήση της παλιά σήμανσης επικινδυνότητας και όλα τα χημικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να σημαίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες...