Την 1η Ιουνίου 2008 τέθηκε σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αριθμό 440/2008/ΕΚ, για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής για την εφαρμογή του Κανονισμού REACH. Ο εν λόγω Κανονισμός τροποποιήθηκε, για σκοπούς προσαρμογής του στην τεχνική πρόοδο, με τους Κανονισμούς 761/2009/ΕΚ, 1152/2010/ΕΚ, 640/2012/ΕΚ, 260/2014/ΕΚ και 900/2014/ΕΚ.

Για το ανεπίσημο ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού των Μεθόδων Δοκιμής πατήστε εδώ._______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2023
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής