Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CLP > Διαφήμιση και εξ’ αποστάσεως αγορές χημικών προϊόντων

CLPΔιαφήμιση και εξ’ αποστάσεως αγορές χημικών προϊόντων
Άρθρο 48 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 48 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1272/2008 (Κανονισμού CLP) για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων, ισχύουν συγκεκριμένες πρόνοιες που αφορούν τη διαφήμιση των προϊόντων αυτών με σκοπό την εξ’ αποστάσεως αγορά από το ευρύ κοινό.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΣυγκεκριμένα, η διαφήμιση επικίνδυνων χημικών προϊόντων με σκοπό την «εξ’ αποστάσεως αγορά» θα πρέπει να περιλαμβάνει κείμενο που να περιγράφει επαρκώς την επικινδυνότητα των προϊόντων, για την καλύτερη δυνατή προστασία του καταναλωτή.

Τέτοια προϊόντα μπορεί να είναι για παράδειγμα:
 • καθαριστικά προϊόντα οικιακής χρήσης,
 • προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτων,
 • χρώματα, μπογιές και βερνίκια,
 • υγρά για ηλεκτρονικά τσιγάρα,
 • μελάνια,
 • βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
 • δομικά υλικά,
 • τζελ μεθανόλης ως καύσιμη ύλη για ζέσταμα φαγητού

«Εξ αποστάσεως αγορές» ορίζονται ως εκείνες οι αγορές που επιτρέπουν στον καταναλωτή να αγοράζει χημικά προϊόντα χωρίς να τα έχει δει προηγουμένως ή να έχει δει τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα τους. Τέτοιου είδους αγορές μπορεί να γίνουν μέσω:
 • Υπολογιστή, ιστοσελίδων καταστημάτων διαδικτύου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Διαφημιστικών εντύπων ή φυλλαδίων ή επιστολών μέσω αποστολής του στελέχους παραγγελιών,
 • Τηλεφώνου ή τηλεομοιότυπου με βάση τηλεοπτική ή ραδιοφωνική διαφήμιση,
 • Διαφημιστικών καταλόγων.

Με βάση τα πιο πάνω, κάθε διαφήμιση επικίνδυνου χημικού προϊόντος που επιτρέπει στο ευρύ κοινό να το αγοράζει «εξ αποστάσεως» θα πρέπει να αναφέρει τις πληροφορίες επικινδυνότητας που αναγράφονται στην ετικέτα του.

Επομένως, στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος που διαθέτει στην αγορά χημικά προϊόντα θα πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά και με ευκρίνεια οι πληροφορίες που απαιτούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο 22405611 (κα Μαρία Παλαιομυλίτου).Δείτε πιο κάτω τη σχετιική Ανακοίνωση και τα βίντεο για τις διαδικτυακές πωλήσεις.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΧΠΑΥ5_20210120_InternetSales .pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat INTERNET_SALES_CHEMICALS.pdf