Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Άδειες / Πιστοποιητικά > Αδειοδοτήσεις και Βασικές Απαιτήσεις που απαιτούνται με Βάση Νομοθεσίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άδειες / ΠιστοποιητικάΑδειοδοτήσεις και Βασικές Απαιτήσεις που απαιτούνται με Βάση Νομοθεσίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Στον πιο κάτω Πίνακα φαίνονται οι άδειες και οι βασικές απαιτήσεις που απαιτούνται με βάση Νομοθεσίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.


Κατεβάστε το αρχείο Word Adeiodotiseis_TEE_ rev1_Jan_2016.doc