Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΚορωνοϊός (Covid-19) - Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών COVID-19


Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)


Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)

Health and Safety Executive (HSE-UK)

Health and Safety Authority (HSA- Ireland)

International Social Security Association (ISSA)