ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διαβούλευση σε προσχέδιο Γνωστοποίησης (Πρότυπα) σε θέματα ακτινοπροστασίας (KA/1/2023)
Για σκοπούς καθορισμού ειδικών ελάχιστων κριτηρίων για την αποδοχή και έλεγχο ποιότητας ακτινολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για Ιατρική Έκθεση, όπως εφαρμόζεται, και σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας νομοθεσία, η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε στενή συνεργασία με τον Σύλλογο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου και τον Κλάδο Φυσικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (ΟΚΥΠΥ) έχει ετοιμάσει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο Γνωστοποίησης του Αρχιεπιθεωρητή, υπό την μορφή Προτύπων, με τίτλο “η περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Πρότυπα - Εθνικά Πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου ακτινολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για Ιατρική Έκθεση) Γνωστοποίηση του 2023”.

Η κοινή εφαρμογή των Εθνικών Πρωτοκόλλων θα ομογενοποιήσει τη μεθοδολογία που ακολουθείται για τους ελέγχους αποδοχής και του προγράμματος ελέγχου ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας (Quality Control / Quality Assurance programme) του ακτινολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για Ιατρική Έκθεση και των αποτελεσμάτων τους σε εθνικό επίπεδο. Μελλοντικά θα ετοιμαστούν Εθνικά Πρωτόκολλά και για άλλους τύπους ακτινολογικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για ιατρικές εκθέσεις.

Είναι σημαντικό να ελεγχθεί θεωρητικά και πρακτικά η επάρκεια και ορθότητα των πρωτοκόλλων αυτών, η πιθανή ανάγκη για πρόσθεση ή αφαίρεση κάποιων ελέγχων με βάση τα ακτινολογικά συστήματά που υπάρχουν στην Κύπρο ή που αναμένεται να έρθουν στην Κύπρο στα επόμενα χρόνια, ο χρόνος που απαιτείται για την πραγματοποίηση των ελέγχων, πιθανοί έλεγχοι που εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένα συστήματα και οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν συντείνεται να γίνονται σε όλα τα συστήματα, και άλλα.

Τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις επί του κειμένου του προσχεδίου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας το αργότερο μέχρι τις 28 Απριλίου 2023 μέσω:
ή
  • κανονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, T.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες στα τηλ. 22405657/3/4/2 ή 22405623.


ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
15.2.2023
Αρχείο Acrobat Reader Gnostopoiisi_Protocols Draft.pdf (1674,1 Kb)
Αρχείο Word Gnostopoiisi_Protocols.doc (13715,89 Kb)

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2024
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής