Στη Βάση Δεδομένων ECHA-term μπορείτε να αναζητήσετε σε 23 διαφορετικές γλώσσες όρους, ορισμούς ή ακρωνύμια που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς REACH, CLP καθώς και στον Κανονισμό για τα Βιοκτόνα.Άν χρησιμποιείτε ορολογία REACH, CLP ή για τα βιοκτόνα σε δύο ή περισσότερες γλώσσες της ΕΕ ή αν ενδιαφέρεστε για τους ορισμούς συγκεκριμένων όρων, τότε η Βάση Δεδομένων Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών ECHA-term είναι πολύτιμη για εσάς.
Στην βάση αυτή υπάρχουν επίσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ οι Δηλώσεις Επικινδυνότητας (Η) και Προφύλαξης (P) που χρησιμοποιούνται για την επισήμανση επικινδυνότητας των χημικών προϊόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP._______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2023
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής