Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Νομοθεσία > Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίαΟργανωτικά Θέματα (Διαχείριση, Επιτροπές Ασφάλειας, Γνωστοποίηση, Πρώτες Βοήθειες)

Νομοθεσία


Η περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσία
Οργανωτικά Θέματα (Διαχείριση, Επιτροπές Ασφάλειας, Γνωστοποίηση, Πρώτες Βοήθειες)
  • Διαχείριση

  • Ατυχήματα/Επικίνδυνα Συμβάντα/Επαγγελματικές Ασθένειες

  • Πρώτες Βοήθειες

  • Αποδεκτά Επίπεδα Υγείας

  • Εργασία Ορισμένου Χρόνου