O Κανονισμός REACH μεταθέτει το βάρος της ευθύνης για την αναγνώριση του κινδύνου από τις χημικές ουσίες στις επιχειρήσεις. Βασική αρχή του είναι ότι αποτελεί ευθύνη των παραγωγών, των εισαγωγέων και των μεταγενέστερων χρηστών να διασφαλίζουν ότι οι χημικές ουσίες που παρασκευάζουν, διαθέτουν στην αγορά, ή χρησιμοποιούν δεν βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Η αρχή της προφύλαξης αποτελεί βασική αρχή του Κανονισμού REACH.

Διαδικασίες του Κανονισμού REACH

Ο Κανονισμός REACH θεσπίζει διαδικασίες για τη συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών που αφορούν τις ιδιότητες των χημικών ουσιών και τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν οι ουσίες αυτές.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρίζουν τις χημικές ουσίες τους και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να συνεργάζονται με τις άλλες επιχειρήσεις που καταχωρίζουν τις ίδιες χημικές ουσίες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕCHA) παραλαμβάνει και αξιολογεί την κάθε καταχώριση ως προς τις πληροφορίες που υποβάλλονται, τα δε Κράτη Μέλη της ΕΕ αξιολογούν περαιτέρω κάποιες χημικές ουσίες που επιλέγονται με συγκεκριμένη διαδικασία, έτσι ώστε να αποσαφηνίζονται όποιες ανησυχίες υπάρχουν για τις επιδράσεις των χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Οι Αρμόδιες Αρχές και οι Επιστημονικές Επιτροπές του ECHA εμπλέκονται επίσης στη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων των υπό αξιολόγηση χημικών ουσιών.

Οι Αρμόδιες Αρχές μπορούν να απαγορεύσουν τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών εφόσον κρίνουν ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι από την έκθεση σε αυτές ή ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων που προκύψουν από τη χρήση τους. Μπορούν επίσης να αποφασίσουν τον Περιορισμό κάποιας χρήσης ή να ορίσουν ότι μια χρήση υπόκειται σε Αδειοδότηση.

Ποιοι επηρεάζονται από τον Κανονισμό REACH

Παρασκευαστής: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και παρασκευάζει μια χημική ουσία εντός της Κοινότητας.

Εισαγωγέας: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή μιας χημικής ουσίας.

Μεταγενέστερος χρήστης: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και χρησιμοποιεί μια χημική ουσία είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγμα κατά τη βιομηχανική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

Διανομέας: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του εμπόρου λιανικής πώλησης, και απλώς αποθηκεύει και διαθέτει σε τρίτους στην αγορά μια χημική ουσία είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγμα.

Κατασκευαστής αντικειμένου: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ή συναρμολογεί αντικείμενο εντός της Κοινότητας (και χρησιμοποιεί χημικές ουσίες).

Ποιοι έχουν υποχρέωση καταχώρισης;

Υποχρεώσεις καταχώρισης έχουν οι ακόλουθοι:

  • Παρασκευαστές και εισαγωγείς στην ΕΕ χημικών ουσιών υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα.
  • Κατασκευαστές και εισαγωγείς στην ΕΕ αντικειμένων που πληρούν τα κριτήρια που αναλύονται στην Καθοδήγηση για χημικές ουσίες σε αντικείμενα
  • Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι που εδρεύουν στην ΕΕ και έχουν οριστεί από έναν παρασκευαστή, τυποποιητή ή κατασκευαστή αντικειμένων που εδρεύει εκτός της ΕΕ για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του REACH που βαρύνουν τους εισαγωγείς των προϊόντων τους.Ειδική Ιστοσελίδα ECHA - REACH 2018Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το REACH

Καθοδηγητικά Έγγραφα για τον Κανονισμό REACH

Συμβουλές για χρήστες χημικών προϊόντων βάσει των κανονισμών REACH - CLP_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2024
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής