Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Ασφάλεια και Υγεία στην ΕργασίαΚορωνοϊός (Covid-19) - Εκδόσεις / Οδηγοί
Με βάση τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID 19) Διατάγματα (Αρ. 20) έως (Αρ. 23) του 2022 αναφορικά με την άρση των εναπομεινάντων μέτρων κατά της νόσου COVID-19, όλες οι πιο κάτω γενικές οδηγίες / εκδόσεις δεν εφαρμόζονται από τις 6.6.2022.

Γενικές Οδηγίες

Aσφάλεια και Υγεία στην Εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού - Γενικές Οδηγίες προστασίας εργοδοτουμένων σε Επιχειρήσεις

Οδηγός Διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού- Γενικές Οδηγίες για Επιχειρήσεις, εκτός του Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας

Λίστα Ελέγχου Εφαρμογής Προληπτικών και Προστατευτικών Μέτρων κατά του Κορωνοϊού στους Χώρους Εργασίας

Τεχνικός Οδηγός για Συστήματα Κλιματισμού σε υποστατικά εκτός του τομέα παροχής φροντίδας υγείας (Πανδημία Κορωνοϊού)

Προγράμματα κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες στην εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού - Οδηγίες για προληπτικά και προστατευτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης

General Guidelines for Businesses COVID-19

General Guidelines for the_protection of employees in Businesses COVID-19

Μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου

Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου σε συνθήκες Κορωνοϊού


Εργοτάξια

Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μέτρων Προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο - Μέρος Α

Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Μέτρων Προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο - Μέρος Β

Safety and Health at Construction Sites - Guide to the Management of the COVID- 19 Pandemic

Simple Guidelines for the Protection of workers on construction sites from COVID-19

Instrucțiuni Simple de Protecție a Angajaților Ξmpotriva Coronavirusului COVID-19 pe Șantier (ROMANIAN)

Лесни указания за предпазване на работници на строителни обекти от коронавирус COVID-19 (BULGARIAN)

Insaat alaninda Calisanlar icin COVID 19 – Koronavirus Koruma Basit Talimatlari (TURKISH)


Simple Guidelines for the Protection of workers on construction sites from COVID-19 (ARABIC)Λεωφορεία και άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Οδηγίες για μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς του ιού COVID- 19 σε λεωφορεία και άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς


Επιθεωρητέα Μηχανήματα

Τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες ΕΜ στο πλαίσιο της πανδημίας

Oδηγίες για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού Συντήρησης και Εγκατάστασης Ανελκυστήρων

Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνων, OiRA COVID-19

ΟiRA COVID-19, Ενημερωτικό Έντυπο

COVID-19, Εξαλείψτε τους Κινδύνους Απλά, Γρήγορα και Ηλεκτρονικά